Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Mục đích và phạm vi thu thập

 Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang thương mại điện tử Mada.vn bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Mada.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Mada.vn  liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trang thương mại điện tử Mada.vn  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

​Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trang thương mại điện tử Mada.vn  ;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Mada.vn  .
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên

Thời gian lưu trữ thông tin
- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Mada.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NIB
Mã Số Thuế : 0314168821 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/12/2017
Đại diện công ty: Vũ Đức Hoan
Chức danh: Giám đốc
Điện thoại: (028) 3833.8888
Email: [email protected] - [email protected]